หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 กองช่าง
   
   

   
  นายสรศักดิ์ สร้อยพลอย  
 

ผู้อำนวยการกองช่าง

 

- ว่าง - นายกันตพงษ์ สุขสายบัว นางสาวสุนิสา  บุราณ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วย นายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
นายเกรียงศักดิ์ บุราณ นางสาวอมรรัตน์  ประจันนวล  
พนักงานขับรถกระเช้า ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ  
     
     
     

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593023 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน