หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  27 เม.ย. 2565    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 156
  27 เม.ย. 2565    รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๖ เดือน 150
  27 เม.ย. 2565    รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน 133
  5 เม.ย. 2565    รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 131
  4 ก.พ. 2565    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 129
  13 พ.ค. 2564    รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 6 เดือน 347
  20 เม.ย. 2564    ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 6 เดือน 328
  22 ต.ค. 2563    รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 รอบ 12 เดือน 364
  15 ต.ค. 2563    ประกาศ อบต.บ้านบัว เรื่องเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 353
  5 ต.ค. 2563    แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔ 318

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463772 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน