หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  10 ก.พ. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 16
  4 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 59
  19 ส.ค. 2565    ประกาศเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 86
  14 ต.ค. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 136
  22 ต.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-032 สายห้วยหินฝน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 287
  22 ต.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-034 สายบ้านเขาเราสุข บ้านหามแห หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 292
  26 มิ.ย. 2563    แบบฟอร์มรายงานหรือสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 334
  25 มิ.ย. 2563    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 310
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 463789 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน