หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 ต.ค. 2565    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 41
  19 ส.ค. 2565    ประกาศเผยแผร่แผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 71
  14 ต.ค. 2564    ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ 126
  22 ต.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-032 สายห้วยหินฝน บ้านโนนกอก หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 276
  22 ต.ค. 2563    โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 90-034 สายบ้านเขาเราสุข บ้านหามแห หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 277
  26 มิ.ย. 2563    แบบฟอร์มรายงานหรือสุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 299
  25 มิ.ย. 2563    แบบรายงานแผนปฏิบัติการการจัดการจัดซื้อจัดจ้าง 297
แสดงข้อมูล : 7
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436330 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน