หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  4 เม.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 22
  3 มี.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 16
  3 ก.พ. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 14
  5 ม.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 52
  6 ธ.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 32
  4 พ.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 40
  6 ต.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 67
  5 ก.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 43
  5 ส.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 46
  6 ก.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 144

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 477757 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน