หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  1 พ.ค. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 15
  1 เม.ย. 2567    รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างการจัดหาพัสดุของหน่วยงานที่มีการลงนามสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 26
  1 เม.ย. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 3
  5 มี.ค. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 10
  6 ก.พ. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 12
  4 ม.ค. 2567    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 21
  4 ธ.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 23
  3 พ.ย. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 18
  16 ต.ค. 2566    รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 16
  3 ต.ค. 2566    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 51

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 578155 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน