หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  6 ต.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 9
  5 ก.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 9
  5 ส.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 10
  6 ก.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 113
  8 มิ.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 114
  5 พ.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 122
  1 เม.ย. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 130
  3 มี.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 121
  7 ก.พ. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 133
  5 ม.ค. 2565    รายงานผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 228

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436322 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน