หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  16 ก.พ. 2567    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน 26
  16 ก.พ. 2567    คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 67
  14 ก.พ. 2567    คู่มือการขึ้นทะเบียนเพื่อรับเงินสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ 32
  12 ก.พ. 2567    คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 37
  9 ก.พ. 2567    คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 27
  16 ก.พ. 2566    คู่มือการปฏิบัติงาน กองคลัง 139
  3 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 190
  2 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 150
  1 ก.พ. 2566    ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 160
  30 ม.ค. 2566    นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 132

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593028 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน