หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2565    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ๖ เดือนแรก(ตุลาคม-มีนาคม) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อบต.บ้านบัว 129
  18 ก.พ. 2565    คู่มือ การปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 117
  6 เม.ย. 2564    รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ๖ เดือนแรก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อบต.บ้านบัว 286
  28 ต.ค. 2563    รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ.๒๕๖๓ อบต.บ้านบัว 289
  28 ต.ค. 2563    การดำเนินการตามมาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พ.ศ.2564 278
  8 ต.ค. 2563    การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๔ 279
  1 ต.ค. 2563    คู่มือการปฏิบัติงาน 292
  1 ต.ค. 2563    คู่มือประชาชน 291
แสดงข้อมูล : 8
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 436332 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน