หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 รายงานการประชุมสภาฯ
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  5 มี.ค. 2564    ประกาศ เรื่องกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๔ 354
  14 ธ.ค. 2563    รายงานการประชุม สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 363
  27 พ.ย. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (อบต.) 389
  23 พ.ย. 2563    รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี ๒๕๖๓ 337
  13 พ.ย. 2563    รายงานการประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ 340
  6 พ.ย. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๓ ประจำปี ๒๕๖๓ (นอภ) 345
  23 ก.ย. 2563    ประกาศ ระเบียบว่าด้วยการให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมและการปรึกษา ของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว 426
  23 ก.ย. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ 342
  17 ก.ย. 2563    ประกาศ เรียกประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๓ (นอภ.) 425
  28 ส.ค. 2563    รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ 370

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 516887 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน