หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 ธ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่(3/2566) 44
  16 พ.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 3/2566) 21
  3 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่(2/2566) 34
  3 ก.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 2/2566) 36
  15 พ.ค. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 2/2566) 26
  18 เม.ย. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข (ครั้งที่ 1/2566) 103
  6 ก.พ. 2566    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 1/2566) 106
  7 ต.ค. 2565    ประกาศใช้แผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 167
  30 มิ.ย. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 214
  12 พ.ค. 2565    แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม (ครั้งที่ 5) 216

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580568 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน