หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  15 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการแข่งขันกีฬาฟุตซอลหลวงปู่ยังคัพ ต้านยาเสพติด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 2
  14 มี.ค. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อ ค่าจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะ 4
  12 มี.ค. 2567    ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ 40
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน(เส้นทางสันคลอง 6 จากถนนสายเกษตร-หนองบัวแดง ถึง บ้านเก่าน้อย) บ้านหัวขัว หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 4
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงถนน เส้นทางจากนายอุ่ม อินขามป้อม ถึง ลำห้วยน้อย บ้านโนนสังสังข์ หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 1
  29 ก.พ. 2567    ประกาศ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนเส้นทางบ้านนางสาววรรณ์งาม กันยาน้อย บ้านเขวา หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 0
  23 พ.ย. 2566    ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งเวทีกลาง พร้อมเครื่องเสียงตลอดงาน โครงการส่งเสริมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2567 0
  5 ก.ค. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายทางบ้านบัว-บ้านเก่าน้อย (ช่วงที่ ๒) หมูที่ ๓ บ้านเก่าน้อย ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษ 85
  23 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองสระเมือง หมู่ที่ ๖ บ้านโนนงิ้ว ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 90
  22 มิ.ย. 2566    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. ๙๐-๐๐๑ สายทางบ้านบัว-บ้านเก่าน้อย (ช่วงที่ ๒) หมูที่ ๓ บ้านเก่าน้อย ตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ 91

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 559133 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน