หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่(2/2566)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เปลี่ยนแปลง (ครั้งที่(2/2566)
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 เปลี่ยนแปลง 2/2566 ใช้งานจริง
    วันที่ลงข่าว
: 3 ก.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 592991 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน