หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข้อบัญญัติงบประมาณ

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
    รายละเอียดข่าว : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
    เอกสารประกอบ : ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2562
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 ก.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580558 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน