หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การบริหารงานบุคคล

คำสั่ง ที่ ๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : คำสั่ง ที่ ๗๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 มี.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593012 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน