หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
    รายละเอียดข่าว :

ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)

ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2565

    เอกสารประกอบ : แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
 
รูปเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่1)
แผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1)
    วันที่ลงข่าว
: 30 มิ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 593031 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน