หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะ
    รายละเอียดข่าว :
ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
เพื่อนำข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาใช้ในการพัฒนา ส่งเสริม ปรับปรุง การบริการสาธารณะให้แก่ประชาชน
ขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา
    เอกสารประกอบ : ขอความร่วมมือ ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการสาธารณะ
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 371470 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน