หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 งานจัดเก็บรายได้

ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓)
    รายละเอียดข่าว :
    เอกสารประกอบ : ประกาศ เรื่องแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปีภาษี พ.ศ.๒๕๖๕ (ภ.ด.ส.๓)
 
    วันที่ลงข่าว
: 5 พ.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 540262 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน