หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)2567

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 580564 คน ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 - ปัจจุบัน