โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ประชุมประชาคมระดับตำบล

(ผู้อ่าน 141 คน)

วันที่ 15 เม.ย. 2565

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ.หัวขัว

(ผู้อ่าน 194 คน)

วันที่ 12 ก.พ. 2565

Run for you วิ่งตุ้มโฮมเกษตรสมบูรณ์

(ผู้อ่าน 225 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 274 คน)

วันที่ 29 ต.ค. 2564

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตำบลบ้านบัว

(ผู้อ่าน 355 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด

(ผู้อ่าน 341 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

(ผู้อ่าน 330 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2564

ประเพณีบุญเดือนหก

(ผู้อ่าน 272 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2564

กิจกรรมสรงน้ำพระ ม.5 ตำบลบ้านบัว

(ผู้อ่าน 296 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 341 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2564

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 375 คน)

วันที่ 29 ธ.ค. 2563

ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอบต.บ้านบัว

(ผู้อ่าน 383 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

(ผู้อ่าน 215 คน)

วันที่ 20 พ.ค. 2563

จัดตั้งขยะติดเชื้อในชุมชน

(ผู้อ่าน 574 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2562

กิจกรรมสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 373 คน)

วันที่ 3 ก.ค. 2562

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

(ผู้อ่าน 477 คน)

วันที่ 1 มี.ค. 2562

กิจกรรมงานพระไกรสิงหนาท

(ผู้อ่าน 434 คน)

วันที่ 25 ก.พ. 2562

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข

(ผู้อ่าน 358 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2561

อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2561

(ผู้อ่าน 359 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2561

กิจกรรมสาวบ้านแต้

(ผู้อ่าน 441 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2560

โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

(ผู้อ่าน 430 คน)

No results found

เลื่อนลง