โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 24 มิ.ย. 2565

ประชุมประชาคมระดับตำบล

(ผู้อ่าน 6 คน)

วันที่ 15 เม.ย. 2565

สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ.หัวขัว

(ผู้อ่าน 49 คน)

วันที่ 12 ก.พ. 2565

Run for you วิ่งตุ้มโฮมเกษตรสมบูรณ์

(ผู้อ่าน 123 คน)

วันที่ 1 ก.พ. 2565

ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565

(ผู้อ่าน 149 คน)

วันที่ 29 ต.ค. 2564

ฉีดวัคซีนโควิด-19 ตำบลบ้านบัว

(ผู้อ่าน 165 คน)

วันที่ 26 มิ.ย. 2564

รณรงค์ประชาสัมพันธ์ ต่อต้านยาเสพติด

(ผู้อ่าน 166 คน)

วันที่ 15 มิ.ย. 2564

ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ควบคุมการแพร่ระบาด COVID-19

(ผู้อ่าน 158 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2564

ประเพณีบุญเดือนหก

(ผู้อ่าน 154 คน)

วันที่ 20 เม.ย. 2564

กิจกรรมสรงน้ำพระ ม.5 ตำบลบ้านบัว

(ผู้อ่าน 189 คน)

วันที่ 18 มี.ค. 2564

ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

(ผู้อ่าน 172 คน)

วันที่ 15 ม.ค. 2564

กิจกรรมทำบุญปีใหม่ ประจำปี 2564

(ผู้อ่าน 247 คน)

วันที่ 29 ธ.ค. 2563

ปรับภูมิทัศน์บริเวณหน้าอบต.บ้านบัว

(ผู้อ่าน 259 คน)

วันที่ 11 ส.ค. 2563

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม

(ผู้อ่าน 125 คน)

วันที่ 20 พ.ค. 2563

จัดตั้งขยะติดเชื้อในชุมชน

(ผู้อ่าน 433 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2562

กิจกรรมสาวบ้านแต้ ประจำปี 2562

(ผู้อ่าน 234 คน)

วันที่ 3 ก.ค. 2562

องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)

(ผู้อ่าน 333 คน)

วันที่ 1 มี.ค. 2562

กิจกรรมงานพระไกรสิงหนาท

(ผู้อ่าน 294 คน)

วันที่ 25 ก.พ. 2562

โครงการในน้ำมีปลา ชาวประชามีสุข

(ผู้อ่าน 220 คน)

วันที่ 11 พ.ย. 2561

อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ 2561

(ผู้อ่าน 265 คน)

วันที่ 5 ก.ย. 2561

กิจกรรมสาวบ้านแต้

(ผู้อ่าน 313 คน)

วันที่ 27 ก.ย. 2560

โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี

(ผู้อ่าน 324 คน)

No results found

เลื่อนลง