โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


ต้อนรับปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว


วัน จันทร์ ที่ 4 เมษายน  พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. นายฉลอง สมสิรินวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พร้อมคณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน , สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ผอ.รพ.สต. ต้อนรับ นายประสาท ม่วงศิลป์  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ณ ห้องประชุม ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว