โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 



ภาพข่าวกิจกรรม
 


ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565


          วัน อังคาร ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  เวลา 09.00 น. ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565  และนายฉลอง สมสิรินวกุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว แถลงนโยบายพร้อมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว ชั้น 2