โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 ภาพข่าวกิจกรรม
 


สำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย บ.หัวขัว


         วันที่ 15 เมษายน 2565 เวลา 10.10น. ร.ต.อ.วิญญู คงโนนกอก รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว พร้อมทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกสำรวจความเสียหายจากเหตุวาตภัย เมื่อวันที14 เมษายน 2565  เวลา 15.00 น. เบื้องต้นได้ดำเนินการสำรวจเบื้องต้นและจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือต่อไป