โอทอป สินค้าชุมชน
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานถาม-ตอบ
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว อำเภอเกษตรสมบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ : www.banbuasdt.go.th
 
 วีดีโอแนนำ/ประชาสัมพันธ์

เลื่อนขึ้น
  • 5 รายการ
  • 10 รายการ
  • 20 รายการ
  • ทั้งหมด

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

ส่งต่อความรู้ สู่...

(ผู้ชม 122 คน)

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

เรื่อง หนูฝ้าย ตาเ...

(ผู้ชม 118 คน)

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

เรื่อง อย่าใช้ยาอ...

(ผู้ชม 119 คน)

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

เรื่อง เหตุเกิด ณ ...

(ผู้ชม 119 คน)

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

เรื่องกระจิบท้อง...

(ผู้ชม 109 คน)

วันที่ 13 ธ.ค. 2564

เพลง อย่าพึ่ง

(ผู้ชม 116 คน)

วันที่ 6 ธ.ค. 2564

เรื่อง หนูฝ้าย กับ...

(ผู้ชม 115 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2564

คุณสมบัติผู้มีสิ...

(ผู้ชม 139 คน)

วันที่ 7 ต.ค. 2564

การเลือกตั้ง อบต ว...

(ผู้ชม 142 คน)

วันที่ 16 ก.ค. 2564

ข่าว ศปก ต ตำบลบ้า...

(ผู้ชม 149 คน)

วันที่ 18 เม.ย. 2563

ความแตกต่างระหว่...

(ผู้ชม 287 คน)

No results found

เลื่อนลง